עמוד ראשי  |  התחבר או אם אינך עדיין רשום, הרשם בחינם.
  בלוגר  
אודות

קבלת עדכונים
רוצים לקבל הודעה במייל בכל פעם שהבלוג שלי מתעדכן ?

עדכוני RSS
חיפוש
ארכיון
גיאולוגיה
14/09/2017 09:04
יוסף רוטשטיין
לפני יותר ממאתים שנה גילו החוקרים תופעה מעניינת ביותר שכדור הארץ בנוי שכבות שכבות המתפרסים על שטחים עצומים וכל שכבה יש בה את האיפיונים שלה. בזמן הגילוי התפרש הדבר בצורה טבעית שהדבר קרה בעת המבול כשרוחות והצפות מסוף העולם ועד סופו העבירו חומר ממקום למקום והשכיבו אותם שכבות שכבות יחד עם כל בעלי החיים שנותרו כמאובנים בתוך הסלע. הטענה היחידה נגד הסבר זה היתה שמכיון שישנן הרבה שכבות והמבול היה רק פעם אחת הרי שהדברים לא מתאימים...... ובגלל טענה מטופשת כזאת, שהרי המבול שלקח שנה שלמה יכל במשך זמן זה ליצור בכל גל עוד שכבה, החליטו החוקרים להחליף את המבול במליונים וכאילו שבמליונים של שנים הכל יכול לקרות ומכיון שהמספרים האלו מסחררים דעתו של אדם ואינו יכול לעקוב אחריהם ולבדוק את נכונתם נותרה הגיאולגיה בכל הקשור לתאריכים כדבר לא מדעי. ולדוגמא, הפסיעות של הדינוזאורים בבית זית גם לפי החוקרים היה צריך להיות צירוף מקרים נדיר ביותר שהם ישתמרו בסלע, שהרי כל הפסיעות שבעלי חיים משאירים כיום לא מחזיקות מעמד רק עד החורף הראשון, ובכלל כל המאובנים חייבים כדי להשתמר בסלע להיות מכוסים בפתאומיות שהרי כיום בעל חיים שמת לא ישאר ממנו זכר בתוך כמה שעות.
0 תגובות
הדיו לכתיבת ספר תורה תפלין ומזוזות
07/09/2017 09:24
יוסף רוטשטיין
בפרשת וילך כתוב על המצוה לכתוב ספר תורה. ומוזכר בגמרא (ירושלמי מגילה א,ט) שהלכה למשה מסיני שיכתבו בדיו ובשבת (קג:) שאם כתב שלא בדיו פסול וכמבואר בשבת (קטו:) שאם כתב בקנקנתום פסול. ולמרבה הפלא כל הספרי תורה ותפלין ומזוזות שלנו כתובים דוקא בקנקנתום!!! כמובן שמחפשים כל מיני תירוצים אבל הסיבה האמיתית לדבר היא שכדי לעשות דיו דהיינו פיח מעורב במים צריך מומחיות גדולה ונשמר בסוד אצל המקצוענים עד היום! ויותר מזה, גם הדיו המודרני לקסתות מיוצר עד היום מפיח כנראה שזה המשובח ביותר אפילו בעידן המודרני. ולכן מי שרוצה שהתפלין שלו יהיו כשרים עדיף שישתמש בדיו המודרני מאשר לקחת את הדיו המסורתי שהוא למעשה קנקנתום הפסול.
1 תגובות
תוספת העזרה
31/08/2017 09:31
יוסף רוטשטיין
בתוספתא ביכורים (א,ה) סובר רבי יהודה שאם הביא ביכוריו עד באר הגולה ונאבדו שוב אינו חייב באחריותם שכבר קיים מצות הבאה ואינו צריך להביא עוד. וצריך להבין מה לבאר הגולה לענין חיוב ביכורים? באר הגולה הוא המקום שהגיע לשם האמה מעין עיטם שממנו משקים מים לכל העזרה (מדות ה,ד) ומכיון שלפי יוספוס (נגד אפיון פרק ל"א) שציטט סופר קדמון "איש אבדירה" שמציין שקודם הורדוס לא היתה העזרה רחבה כ"א 100 אמות והורדוס הוסיף עוד 35 אמות, ולפי הגמ' בשבועות (טז.) מה שהוסיפו בימי בית שני אינה קדושה אלא מדרבנן ובאותה תוספת היו הלשכות שאחת מהן היתה לשכת בור הגולה, וממילא יהא מובן שבא רבי יהודה לומר שרק מי שעובר את הלשכות ונכנס לשטח העזרה הקדושה שוב אינו חייב באחריות ביכוריו.
0 תגובות
השעטנז והכלאים
24/08/2017 08:38
יוסף רוטשטיין
בפרשת כי תצא קורא לעירוב חומרי הבגד בשם שעטנז מה שאין כן בעירוב בבעלי חיים וצמחי שדה בשם כלאים. והטעם מפני שבבגדים אין לחומרים אלו נטיה שלא להתחבר זה עם זה והוא כערבוב כל שהוא וכמו שען בערבית ערבוב. מה שאין כן בבעלי חיים ובצמחים לכן מתאים יותר לשון כלאים מענין בית כלא.
0 תגובות
נחל איתן
17/08/2017 07:32
יוסף רוטשטיין
בפרשת עגלה ערופה (דברים כא,ד) כתוב שעריפת עגלה הערופה צריכה להתבצע ב"נחל איתן", ולפי ההשואה לעמוס (ה,כד) "ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן" מסתבר שגם כאן הכונה לנחל זורם ולכן הוא גם מקום "אשר לא יעבד בו ולא יזרע". והשאלה היא איך זה שיש ליד כל עיר נחל זורם כזה, וכי התורה מצוה שמכל הארץ יבאו אל הירקון וכדומה ? ומן ההכרח וכפי שזה באמת ידוע שבזמן התורה היה העולם שופע מים בכל מקום וכמו שיש בפסוק "ומן הגודגודה יטבתה ארץ נחלי מים" (דברים י,ז) וכיום כל האיזור שמעבר טאבא יבש לחלוטין. ולא לחנם ביארו חז"ל "איתן-קשה" כלומר שמה שהיה לפני זורם מים ועכשיו הוא קשה בזה ישתמשו לעריפת עגלה ערופה ולא יעבד בו ולא יזרע הפך לאיסור שאסור לעבוד ולזרוע.
0 תגובות
מול הגלגל
10/08/2017 17:16
יוסף רוטשטיין
בפרשת ראה מתואר מקומם של הר גריזים והר עיבל "הלא המה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה", ונפרש את הכתוב אחת לאחת.

"בעבר הירדן" הכונה כמובן לעבר הירדן המערבי שלגבי משה שעמד בצד המזרחי נמצא שהעבר השני הוא המערבי. וזהו שמסיים "אחרי דרך מבוא השמש" דהיינו מצד המערבי של הדרך העולה למערב מ"ארץ הכנעני היושב בערבה" ומכיון שמצינו אצל שלמה שיצק את עמודי יכין ובועז בעמק סוכות (מ"א ז,מו) הנזכר כעמק לעצמו גם בתהלים (ס,ח) מסתבר שהכונה בדברי המרגלים אל משה "הכנעני יושב על הים ועל יד הירדן" (פרשת שלח) הכונה גם כן לעמק זה המכונה כיום עמק הג'פתלך ועובר בו נחל תרצה. והדרך העתיקה אינה הדרך המודרנית שבכביש כיום אלא כפי שהיא מופיעה במפת "הקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל" העולה לאיתמר כיום ועוברת בבית פוריכ ומגיעה לכניסה לשכם מצד דרום מתחת לגבעה שעליה בנויה החורבה ג'לייג'יל (נ.צ. 179220-178363 וכך היא מכונה במפה הנ"ל וכיום היא מכונה אבן נצר) היא הגלגל. ואלוני מורה היא סהל עסכר.
1 תגובות
ארץ אשר אבניה ברזל
03/08/2017 07:22
יוסף רוטשטיין
בפרשת עקב מובא "ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת", כלומר, שכמו שיש בארץ ישראל מקום שגדלים בו חטים ושעורים וכו' כמו כן יש בה מחצבות נחושת וברזל. מהידוע יש מחצבות ברזל בהרי יפתח ליד קרית שמונה, ומחצבות נחושת בתמנע שמצפון לאילת ובפונון שלמזרח הערבה. ויתכן ההבדל בלשון הכתוב שהברזל היא עצמה ברזל והנחושה נמצאת בהרים שלה, דהיינו, שהברזל נמצא בתוך גבולי אלה מסעי והנחושת מחוצה לה.
3 תגובות
מיקום המקדש
27/07/2017 07:51
יוסף רוטשטיין
צמים אנו בתשעה באב בתור תקוה לבניינו כמצווה עלינו בתורה, וכיום שמקום המקדש נמצא בהישג ידינו, ואפילו שאלנו את אנשי הווקף כמה כסף הם רוצים בשביל להקריב קרבן פסח, וענו "קרבן בשביל כסף? קחו בחנם". אם כן, לא נשאר לנו אלא לברר היכן בדיוק מקומו של המקדש בהר הבית כיום, שהרי כידוע אורכם של הכתלים כיום בהר הבית הם בין 300 ל-500 מטר, כלומר, פי 5 מהשטח הר הבית שבמשנה שלא היה כי אם 500 על 500 אמה (מדות ב,א). ובאמת, הכותל המערבי למרבה הפלא אינו בנוי בהר הבית בחלקו הדרומי כי אם בהר ציון (הנחל המפריד ביניהם חוצה את הר הבית), ולאחרונה נתגלה שלא נבנה על ידי הורדוס כמו שחשבו שהרי הנדבך התחתון שלו בנוי בתוך מקוה מימי אגריפס, ולפי דמיון האבנים והתכנית הדומה להפליא לבנינו של אדריינוס קיסר בבעל בק שבבקעת הלבנון הרי ברור מי בנה את מתחם הר הבית של ימינו. וכדי לזהות את מיקום המקדש בתוך מתחם זה אפשר להסתייע באמת המים שהביאה את המים לבית המקדש אל לשכת הגולה שבדרום העזרה, וכיום היא מגיעה לבור הגדול שבהר הבית. וכאן למרבה הפלא מצאו את כל שרידי המקדש בתוך הבורות הגדולים והרחבים שבהר הבית ויוצא שקדש הקדשים נמצא באמת מול האבן הידועה שבכותל המכונה האבן של האדמו"ר מבלז שאכן מכוון כנגד שער שושן שנמצא בכותל המזרחי וכנגד מקום שריפת פרה אדומה כפי המקובל בהר הזיתים.
היוצא מכל זה שבשביל בנין בית המקדש אין צורך בלהרוס את כפת הזהב של הערבים.
3 תגובות
מול סוף ודי זהב
20/07/2017 10:38
יוסף רוטשטיין
אחד המקומות שמשה הוכיח עליהם את ישראל, הנזכר בתחילת פרשת דברים, היה "מול סוף". ומכיון שחטא מי מריבה ודאי צריך להיזכר כאן, ובאמת היה זה בקדש על שפת ים סוף שהרי נזכר הוא בין עציון גבר לאילת שתיהן על ים סוף, וכן נזכר בשופטים (יא, טז) "וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבא קדשה", ואם כן מתאים הוא ל"מול סוף".
ובאשר ל"די זהב". את מעשה העגל שהיה במדבר סיני אפשר לשייך ל"במדבר" כמו גם את המרגלים שהיה במדבר פארן, ומכיון ש"חצרות" זהה עם מעשה מרים הרי שהפסוק מונה גם מעשה יחידים, ומסתבר שגם מעשה המקושש נמנה כאן ויתאים ל"די זהב" ויהא כמו ד'א בערבית זה. ד'הב בערבית הלך לעולמו. והכונה למקושש. ומעשה המקושש היה גם כן בלבנה כמו מעשה קורח שהרי מיד אחריו כתוב ויקח קורח ונשמר בשבתה (שבטה) מענין חילול שבת.
3 תגובות
צדד
14/07/2017 07:45
יוסף רוטשטיין
אחת מנקודות הגבול של ארץ ישראל בצפון בפרשת מסעי היא צדד, בין לבא חמת לזפרון. הגבול בצפון מתחיל במערב בהור ההר שנשתמר בואדי אל-הור (נ.צ. 190-296) שבנהר אל כביר מצפון להרי הלבנון, וכמו כן השתמר העיר חתלון, המופיע במקביל ביחזקאל (מז,טו), בשם חתלה (נ.צ. 188-295). דהיינו שארץ ישראל כוללת את כל הלבנון המסתיים בנהר אל כביר. בהמשך הגבול למזרח כולל הוא את כל הבקעה הגדולה המשתרעת למערב חמת (חמה - נ.צ. 245-354) ועל זה אומר הפסוק "והיו תוצאות הגבול צדדה", ואם כן הכונה לקצהו הצפוני-מערבי של הבקעה, דהיינו בשפך הסלחאב היורד ממציאף אל האורונטס (נ.צ. 212-370) שבמקום זה נחסם דרכו של האורונטס שהלך עד כאן לכיוון מערב ומכאן הוא פונה לצפון. נקודה זה נקראת צדד כמו צדודא בערבית הטה, הרחיק את- מעל, עצר, בלם, הדף (התקפה). 
5 תגובות
« הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 הבא »