עמוד ראשי  |  התחבר או אם אינך עדיין רשום, הרשם בחינם.
  בלוגר  
אודות

קבלת עדכונים
רוצים לקבל הודעה במייל בכל פעם שהבלוג שלי מתעדכן ?

עדכוני RSS
חיפוש
ארכיון
יגר שהדותא
16/11/2017 07:51
יוסף רוטשטיין
בפרשת וישלח כתוב שהמרחק ממקומו של לבן עד יגר שהדותא היה דרך שבעת ימים, דהיינו כ-420 ק"מ, בעוד שהמרחק האוירי מחרן לשם הוא יותר מ-600 ק"מ, ומן ההכרח שדרך שבעת ימים מתחיל ממקום צאנו של לבן שהיה במרחק 3 ימים מחרן ויתאים לעיר חאלב שקצת מזכיר את השם לבן, ומשם ליגר שהדותא שבמשהדי (נ.צ. 21848-21400) שלמע' סמוע יש 430 ק"מ המתאים למרחק הנ"ל. ומכאן שהיה לבן וכנראה כל משפחת אברהם אבינו מגדולי הדור עד שהתפרסה נחלתם על שטחים כאלו גדולים, ולא לחנם אמרו בני חת, שהיו גם כן מאותו איזור בארץ החתים שלמערב הפרת, נשיא אתה בתוכנו.
1 תגובות
עדשים
08/11/2017 23:17
יוסף רוטשטיין
בפרשת תולדות מסופר על עשו שביקש מיעקב אחיו שילעיטנו מנזיד העדשים האדום. למעשה אין נזיד העדשים אדום אלא באמצע בישולו ולא אחר כך לקראת סופו, ויובן יותר משמעות הלעטה שאינה אכילה ולעיסה אלא יותר בליעה. ומזכיר את "מאכל בן דרוסאי" המוזכר בגמרא (שבת כ.) בתור דבר שאינו מבושל מספיק. ואותו בר דרוסאי נזכר בירושלמי (עבודה זרה ד,ד;שבת ב,א) שהיה גוי שעבד בבית המרחץ של טיבריא, ואולי לשון דרוסאי מענין דורס ואוכל בדומה להלעיטני של עשו.
0 תגובות
אבן הזוחלת
02/11/2017 10:22
יוסף רוטשטיין
בהפטרת פרשת חיי שרה מסופר על אדוניהו שניסה למלוך בחיי אביו ועשה סעודה גדולה "עם אבן הזוחלת אשר אצל עין רוגל" (מלכים א א,ט). וכמו כל המקומות העתיקים שבדרך כלל נשמרו עד ימינו, נשמר גם אבל הזוחלת בסלע הבולט דרומה מגבעת עיר דוד שמתחתיו מצאו לאחרונה את הבריכה בעלת המדרגות הנמצאת מדרום מזרח לבריכת השילוח, וכנראה שבימי אדוניהו עדיין לא היתה שם בריכה, ושמה בערבית זחלק השומר כנראה על הזוחלת המקראי. ועין רוגל הכונה ליציאת התעלה שנמשכה ממעין הגיחון דרומה לפני שחזקיהו המלך העביר את המים העירה דרך נקבת השילוח, והיא קיימת כיום לצדה המזרחי של הסלע הבולט הנ"ל, ולשון רוגל כמו שיש בגמרא "וכל מקוה שאין בו ארבעים סאה מרגילין לתוכה ארבעים סאה" (מועד קטן ה.) דגם כאן הרגילו והמשיכו את המים ממעין הגיחון עד לכאן. 
0 תגובות
עקידת יצחק
26/10/2017 09:21
יוסף רוטשטיין
בפרשת וירא כתוב שאברהם אבינו, שהיה גר אז בבאר שבע, נצטווה להקריב את יצחק בהר המוריה. ביום השלישי ראה את המקום מרחוק והשאיר שם את שני נעריו עד שיחזור מהעקידה. המסורת קובעת את מקום הנערים בטיילת ארמון הנציב (נ.צ. 172012-129091) והיה אפילו מנהג לבא לשם ןלקרא את פרשת העקידה. ולמרבה הפלא אכן הוא מתאים למציאות, שהרי דרך ההר הבא מבאר שבע לא עוברת בהר הבית אלא ממערב לו ברחובות דרך חברון ושבטי ישראל ודרך שכם, והצומת שממנה פונים מהדרך הראשית להר הבית נמצאת לפי מפת שיק ליד רמת רחל ועוברת את הטיילת ויורדת לנחל אצל.
0 תגובות
ברית מילה
19/10/2017 09:16
יוסף רוטשטיין
בפרשת לך לך כתוב שאברהם אבינו נצטווה לעשות ברית מילה לו ולבניו אחריו וכן לעבדיו עד כדי כך שברבות הימים מכונים כל הגוים בשם ערלים בירמיה (ט,כב). אבל החוקרים שואלים שאין מעשה המילה מיוחד לבני ישראל דוקא וכבר בשושלת הששית במצרים שלפי דעת קדם הרבה לאברהם אבינו ישנם כבר ציורים של מעשה המילה, וכמו כן מבואר בראש הפסוק הנ"ל שגם אדום ובני עמון ומואב וקצוצי פאה היו מלים, וכל זה אינן קושיות שהרי על המצרים כתוב במדרש רבה (פסוק אשר יאמר לכם תעשו) שיוסף כפה את המצרים למול, ואדום הוא עשו בן יצחק, ועמון ומואב בני לוט אחיינו של אברהם לא ייפלא שנהגו לימול כמוהו אף על פי שלוט נפרד מאברהם עוד קודם שנצטווה על המילה, וקצוצי פיאה אשר במדבר כנראה היו מבני קטורה בן אברהם וכן הערבים שנהגו להימול לפני הנהגת האיסלאם היו גם כן מבני קטורה. ומה שהביאו מפילון מגבל המספר על אלילי הכנענים שנימולו בעת צרתם אין זו ראיה שהכנענים נימולו אלא אדרבה הכירו את המילה כדבר מקודש שאולי תעזור בעת צרה. ומה שמעניין שהמצרים היו כה אדוקים בזה עד שהפסוק אומר ביהושע (ה,ט) אחרי שנימולו בני ישראל "היום גלותי חרפת מצרים מעליכם", אלא שיצויין שאז מלכו מלכי החיקסוס מזרע עמלק שהם בודאי היו נימולים גם התמונות מהשושלת הששית הנ"ל הם מימי החיקסוס.
2 תגובות
המבול
11/10/2017 17:15
יוסף רוטשטיין
בפרשת נח מסופר שבימי נח ירד מבול לעולם שגרם להכחדת כל היצורים ושהמים עלו לגובה 15 אמה מעל ראשי ההרים, ובטבע הדברים המים בראשי ההרים הגבוהים המים הופכים לשלג, וכפי מה שמוצאים בשכבות הגיאולוגיה היו הרבה תמורות באותה שנה של המבול, עד כדי כך שהיה זמן שנתייבש כל הים התיכון, ולפי זה מדבר הכתוב רק על מה שהיה במקומה של התיבה בהרי אררט.
1 תגובות
גן עדן
03/10/2017 09:04
יוסף רוטשטיין
כפי שכתוב בפרשת בראשית יש איזור שנקרא "עדן" הנזכר גם בעוד מקומות במקרא, ולמזרחו יש גן של עצים וביניהם עצים מיוחדים במינם המושקה מנהר המתחיל מ"עדן" ומשקה את הגן ומשם הוא מתפצל לארבעה נהרות ששנים מהם ידועים הלא הם הפרת והחידקל. ואם כן, נוכל לשחזר את השנים האחרים ואת מקומו של גן עדן עצמו ולבדוק איפה הוא נעלם בימינו. השחזור מוביל לימת וואן שבטורקיה שלפי החוקרים אינו אלא לוע של הר געש שהתמלא במים, ולפי זה יש לזהות את הפישון עם ההליס והגיחון עם הקורה. וכפי שכתוב בפרשת בראשית היה משמר ששמר שלא ייכנסו לשם ולכן בסופו של דבר הושמד כולו על ידי הלוע שהתרומם מסביבו וקטע את הנהר המאחד ולכן כיום אין הם יוצאים ממקור אחד.
0 תגובות
גוג ומגוג
29/09/2017 08:31
יוסף רוטשטיין
יחזקאל התנבא שלעתיד לבא כשיחזרו ישראל לארץ ישראל והתנחלו בה ויבנו את בית המקדש השלישי תבא אומה ובראשם מלך בשם גוג מארץ המגוג להלחם עם ישראל יחד עם יושבי האיים, עם רב מאד וכולם יפלו על הרי ישראל וייקברו בגי העוברים קדמת הים וחוסמת היא את העוברים ויקראו לגיא גי המון גוג. ואכן בימי יחזקאל נקרא מלך לוד שבטורקיה בשם גוגו באשורית וגייגיס ביונית, ואם כן, מתאים שארץ המגוג תזוהה במערב טורקיה. ואף שאותו גוג כבר נהרג במלחמתו עם הקימריים, עם כל זה הכל נקרא על שמו וכמו פרעה במצרים ואחשורוש בפרס וקיסר ברומי שכל המלכים הבאים אחריהם נקראו על שמם.ולענין גי העוברים החוסמת מתאים לזהותו עם ראש הנקרה החוסמת את המעבר בדרך החוף ויש לטפס מעליה.
0 תגובות
גיאולוגיה
14/09/2017 09:04
יוסף רוטשטיין
לפני יותר ממאתים שנה גילו החוקרים תופעה מעניינת ביותר שכדור הארץ בנוי שכבות שכבות המתפרסים על שטחים עצומים וכל שכבה יש בה את האיפיונים שלה. בזמן הגילוי התפרש הדבר בצורה טבעית שהדבר קרה בעת המבול כשרוחות והצפות מסוף העולם ועד סופו העבירו חומר ממקום למקום והשכיבו אותם שכבות שכבות יחד עם כל בעלי החיים שנותרו כמאובנים בתוך הסלע. הטענה היחידה נגד הסבר זה היתה שמכיון שישנן הרבה שכבות והמבול היה רק פעם אחת הרי שהדברים לא מתאימים...... ובגלל טענה מטופשת כזאת, שהרי המבול שלקח שנה שלמה יכל במשך זמן זה ליצור בכל גל עוד שכבה, החליטו החוקרים להחליף את המבול במליונים וכאילו שבמליונים של שנים הכל יכול לקרות ומכיון שהמספרים האלו מסחררים דעתו של אדם ואינו יכול לעקוב אחריהם ולבדוק את נכונתם נותרה הגיאולגיה בכל הקשור לתאריכים כדבר לא מדעי. ולדוגמא, הפסיעות של הדינוזאורים בבית זית גם לפי החוקרים היה צריך להיות צירוף מקרים נדיר ביותר שהם ישתמרו בסלע, שהרי כל הפסיעות שבעלי חיים משאירים כיום לא מחזיקות מעמד רק עד החורף הראשון, ובכלל כל המאובנים חייבים כדי להשתמר בסלע להיות מכוסים בפתאומיות שהרי כיום בעל חיים שמת לא ישאר ממנו זכר בתוך כמה שעות.
3 תגובות
הדיו לכתיבת ספר תורה תפלין ומזוזות
07/09/2017 09:24
יוסף רוטשטיין
בפרשת וילך כתוב על המצוה לכתוב ספר תורה. ומוזכר בגמרא (ירושלמי מגילה א,ט) שהלכה למשה מסיני שיכתבו בדיו ובשבת (קג:) שאם כתב שלא בדיו פסול וכמבואר בשבת (קטו:) שאם כתב בקנקנתום פסול. ולמרבה הפלא כל הספרי תורה ותפלין ומזוזות שלנו כתובים דוקא בקנקנתום!!! כמובן שמחפשים כל מיני תירוצים אבל הסיבה האמיתית לדבר היא שכדי לעשות דיו דהיינו פיח מעורב במים צריך מומחיות גדולה ונשמר בסוד אצל המקצוענים עד היום! ויותר מזה, גם הדיו המודרני לקסתות מיוצר עד היום מפיח כנראה שזה המשובח ביותר אפילו בעידן המודרני. ולכן מי שרוצה שהתפלין שלו יהיו כשרים עדיף שישתמש בדיו המודרני מאשר לקחת את הדיו המסורתי שהוא למעשה קנקנתום הפסול.
2 תגובות
« הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 הבא »