עמוד ראשי  |  התחבר או אם אינך עדיין רשום, הרשם בחינם.
  בלוגר  
אודות

קבלת עדכונים
רוצים לקבל הודעה במייל בכל פעם שהבלוג שלי מתעדכן ?

עדכוני RSS
חיפוש
ארכיון
אבן שבקש עוג לזרוק על ישראל
15/06/2018 05:03
יוסף רוטשטיין

במסכת ברכות (נד.) שנינו הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל מברך ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה. אחד המקומות שנמנה שם הוא הרואה אבן שבקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל ובהמשך הגמרא מתארת את הסיפור שעוג עקר הר בגודל כל מחנה ישראל שהיה 3 פרסאות ונעשה נס שההר נתקע בין שיניו של עוג. ומכיון שהמדובר בענין הלכתי למעשה צריכים לדעת מה מסתתר מאחורי הסיפור בדיוק. שהרי לפי פשוטו כפי שמבואר בפסוק היה גובהו כ-8 אמות שהרי ערשו היה "תשע אמות אורכו באמת איש" (דברים ג,יא) וכידוע שדברו חכמים בלשון גוזמא (תמיד כט.). ומן ההכרח שמתחת הסיפור מונח הנס שנפלו אבנים מן השמים, ואכן יש עד היום צמוד לאדרעי שבעבר הירדן המזוהה עם אזרעא (נ.צ. 2680-2535) שטח ענק בגודל 25 קמ"ר מרובעים המכוסה באבנים נפולות.

0 תגובות
מדבר קדש
07/06/2018 07:55
יוסף רוטשטיין
במזמור כט בתהלים מוזכר גבורות ה' בעולמו. ומזכיר בין השאר "קול ה' יחיל מדבר יחיל ה' מדבר קדש, קול ה' יחולל אילות ויחשוף יערות".יחיל ויחולל כמו חל בסורית לפרוץ, להבקיע. אילות כמו סהל בערבית היה ישר, חלק (מישור). והכונה למכתשים שבנגב שהם בקעים ענקיים באורך של קילומטרים שמשני צדי הבקע מתרוממים קירות גבוהים של מאות מטרים והיינו ויחשוף יערות כמו וער בערבית עקוב, מלא חתחתים. וקדש אינו כמובן קדש ברנע שבמדבר פארן וגם לא קדש סתם שבמדבר צין אלא הוא עין משפט היא קדש (פ' לך לך) המזוהה בעין קדיס (נ.צ. 100444-999524) ששני מכתשים (ג'בל חלאל וג'בל אל-מע'רה) נמצאים לצפונו ומכתש רמון לדרומו. ובאשר לזמן הבקיעה מכיון שנמצא בתוך מכתש רמון ישוב מכנענית קדומה כלומר מלפני יציאת מצרים אין זה קשור לבקיעת קרח ומן ההכרח שהיה זה בימי מהפכת סדום.
2 תגובות
סוסיא-עססיות
31/05/2018 07:23
יוסף רוטשטיין
בדרום הר חברון ישנה חורבה בשם סוסיא מימי התלמוד ונמצאו בה 2 בתי כנסת מאותה תקופה, אחת-מפוארת וגדולה עם כתובות שארון הקודש שלה פונה לכיוון ירושלים וכמנהג בני בבל שאף לאחר החורבן יש לפנות לכיוון ירושלים, והשניה- על גבעה מקבילה שכמעט ולא ידועה מפני שלא שרד ממנה הרבה וכמו כל בתי הכנסת העתיקים יותר לא פנתה לירושלים וכמנהג הירושלמי שלאחר החורבן אין כבר מה לפנות לכיוון ירושלים.
 לא רחוק משם קיימת העיר כרמל התנכית אבל בימי התלמוד היא היתה עיר נוצרית. והנה יש בתלמוד (גיטין ד:) "עיר אחת היתה בארץ ישראל ועססיות והיו בה שתי הגמוניות" כלומר 2 קהילות שלא הכירו אחת את השניה, ולמרבה הפלא המשמעות של המלה עססיות היא ממש כמו כרמל כמבואר בתוספתא ביצה (ספ"א). ואם כן הזיהוי ברור ו-2 הבתי כנסת הם של 2 ההגמוניות וכמו שיש כמה פעמים בתלמוד (יומא סו:;מנחות ק.;יומא ט:) שהיה שורר איבה בין אנשי ארץ ישראל לאנשי בבל בגלל שלא עלו לארץ ישראל בימי עזרא. וזהו שנזכר בירושלמי ברכות (ח,א) שרבי יוחנן ורבי יונתן הלכו לעשות שלום בעיירות שבדרום.
0 תגובות
העיר עמנואל בימי קדם
26/05/2018 23:01
יוסף רוטשטיין
העיר תרצה עיר בירתו של ירבעם בן נבט ראשון למלכות ישראל היה משבט אפרים כך שהיה מתאים שהעיר תזוהה בקירוב לגבול נחלתו, ונמצאה חורבה בעמק מדרום לעמנואל בתוך נחל קנה שבגבול אפרים ומנשה שלפי החוקרים היא היתה אמורה להיות עיר בירה ושרדו שם החורבות עד לקומה שניה. מיקומה בתוך העמק המוקף הרים מזכיר את ירושלים כמו שכתוב ירושלים הרים סביב לה (תהלים קכה,ב) והדמיון בין ירושלים לתרצה מבואר בפסוק יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלים (שיר השירים ו,ד). והשם נשמר בא-דיר כ-3 ק"מ ממזרח לעמנואל. ואפילו תפסח שבגבול תרצה  (מלכים ב טו,טז) נשמר בחורבת טפסה שלצפונה.ובערבית נקראת החורבה חלת בין סלמן המזכיר היות ירבעם עבד שלמה ויש נגדה מערה גדולה בשם כיכאן. ככיא בערבית ממונה, סוכן, אשר על הבית.
0 תגובות
יוסף מוקיר שבי
17/05/2018 07:24
יוסף רוטשטיין
הגמרא (שבת קיט.) מספרת על אדם בשם יוסף שדבק בו הכינוי מוקיר שבי (מכבד שבתות), והיה לו שכן גוי עשיר מופלג שהחוזים בכוכבים אמרו לו שכל נכסיו יעברו לשכנו יוסף. כדי למנוע זאת הלך אותו גוי ומכר את כל נכסיו וקנה בהם מרגלית וקשר אותה בכובעו, בעוברו בגשר שעל הנהר הגיע רוח שהעיף את הכובע אל המים והדג בלעו, בערב שבת קרוב לשבת ניצוד הדג והיחיד שהיה מוכן לקנות אז דגים היה יוסף, וכך הוא התעשר. בבואנו לזהות את מקומו של יוסף יש לשים לב שהציידים הספיקו להגיע לעיר בתוך זמן קצר ביותר קרוב לשבת, הרי מן ההכרח שהמדובר בגשר הצמוד לעיר. והמתאים לכך היא העיר באנייס היא פמייס שבה נמצא אחד ממקורותיו של הירדן, שהעיר בנויה על גדות נחל סער היורד מהגולן והכניס לעיר עובר בגשר שעל הנחל.
כדי להכיר את יוסף עוד, יש להזכיר את המעשה המוזכר במסכת אבות (ו,ט) שאדם אחד הציע לרבי יוסי בן קיסמא שהיה גר במקום של חכמים ושל סופרים לבא לדור במקומו תמורת אלף אלפים דינרי זהב, ורבי יוסי לא הסכים מפני שהוא רוצה לגור במקום תורה. וראה זה פלא אותו רבי יוסי שאכן מוצאים אותו בטבריא (יבמות צו:) שהיה מקום של חכמים ושל סופרים, מוצאים אותו שוב בפמייס יחד עם תלמידיו (סנהדרין צח.) כך שיתכן שאותו אדם שהציע לרבי יוסי אלף אלפים דינרי זהב אינו אלא יוסף שאכן הפך את עירו למקום תורה ולכן הסכים רבי יוסי לעבור לשם. 
0 תגובות
מנהגי חג השבועות
11/05/2018 18:16
יוסף רוטשטיין
בחג השבועות מצאנו מנהגים מיוחדים שנהגו בקהילות ישראל. 1. יש שנהגו לצפות את הבית בעשבים. 2. לאכול מאכלי חלב. 3. לשפוך מים. 4. לזרוק פירות מנהג שנזכר בתרגום שני למגילת אסתר (על הפסוק ודתיהם שונות מכל עם) שסיפר המן לאחשורוש שיש ליהודים מנהג כזה. כל המנהגים האלו קשורים להיות חג העצרת חג הביכורים שבו מתחילים לקבל את הפירות החדשים של השנה הגדלים על המים ועל העשבים. ולענין החלב ידוע המנהג המקורי באפגניסטאן לאכול את מאכלי החלב הראשונים של השנה שבטבע אין הפרה ממליטה בכל חודש וממילא שאין לה חלב בכל השנה והתחדשות השנה לענין זה הוא בחג השבועות.
0 תגובות
מצות אי לקיחת ריבית
04/05/2018 14:35
יוסף רוטשטיין
עוד מצוה שכמעט התבטלה בימינו הוא האיסור של לקיחת רבית. היום אדם צריך הלואה הוא הולך לבנק או אפילו לאדם פרטי וחותם על הלואה ברבית. וכששואלים אותו הרי זה אסור, הוא מפנה אותך אל איזשהו מסמך התלוי על הקיר של הבנק ושמו "היתר עיסקא" כלומר אין זו הלואה כלל וכלל אלא עסק, ובעסק מכיון שאין הרוחים בטוחים מותר לקחת חלק ברוחים ובתנאי שהסיכוי להפסד יהיה יותר מהריוח, ומה כל זה שייך אלינו הרי הלוקח הלואה בבנק אין שם שום סיכוי להפסד, על זה עונים לך שהרבית שאתה מקבל היא על פטור שבועה שאתה או הבנק צריכים להישבע על העסק שהכל תקין ועל פטור שבועה זה אתה מקבל את הרוחים. אבל צריך לזכור שכל עוד שאתה בטוח בכסף אין זה עיסקא כלל וכלל.
0 תגובות
מצות השמטה
27/04/2018 07:24
יוסף רוטשטיין
בפרשת בהר מובא שיש מצוה פעם בשבע שנים לשבות מעבודות הקרקע ולהפקיר את הפירות, ולא נזכר שיש איסור לאכול אותם ולמרבה הפלא מוזכר איסור כזה במשנה (שביעית ו,א) ומן ההכרח שהכונה לאיסור אכילת ספיחין דרבנן, דהיינו שאסרו חכמים לאכול כל החד שנתיים גזירה שמא יזרענו בשביעית, ומכיון שהוא רק מדרבנן לא אסרו זה בסוריא שלכן אמרו שכל מה שכבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל דהיינו סוריא נאכל אבל לא נעבד כלומר אין בו משום איסור ספיחין כי אם איסור עבודה שהוא מן התורה. והוא כיום בעיקר כל ארץ הלבנון וגם כמה ערים בתוך שטח ארץ ישראל והחשוב שבהם היא קיסריה הכולל את כל השרון מהירקון בדרום ועד הכרמל בצפון. דבר זה חשוב מאד לדעת שהרי אי אפשר בלי ירקות שנה שלמה ומחוסר ידיעה משתמשים בהיתר של פירות גוים ומבואר בירושלמי (שביעית ו,א) ששל גוים מותר רק בסוריא ולא בשל עולי בבל דהיינו ארץ ישראל עצמה.
0 תגובות
ראש השנה יום אחד
19/04/2018 08:41
יוסף רוטשטיין
כיום נוהגים לעשות את החג של ראש השנה יומיים אף שבתורה כתוב שהוא רק יום אחד, מפני שראש חודש נקבע על ידי עדים שראו את הירח החדש ומפני שבחג אין העדים יכולים לבא לכן צריך מפני הספק לעשות יומיים והוא פלא שהרי בתורה כתוב רק יום אחד. ובאמת גם המנהג הקדום מימי תלמידי הרי"ף היה לעשות באמת רק יום אחד כמבואר אצל בעל המאור בביצה (ה.), וכן מבואר במשנה (עירובין ג,ז) "ראש השנה שהיה ירא שמא תתעבר" הרי שכרגיל היה רק יום אחד, וכן מבואר בתלמוד הבבלי (ביצה ה.) "הא לן הא להו" וכמו שפירש רש"י שבני ארץ ישראל עושים ראש השנה רק יום אחד. וכן שם (ראש השנה לב.) "ליום שני לשנה הבאה" אבל באותה שנה לא היה יום שני. וכן מבואר בתלמוד ירושלמי (שביעית י,א) "אותה שנה נתקלקלה" שכרגיל היה רק יום אחד. ובאשר לשאלה הקודמת הרי לא ידעו מתי יהא ראש חודש כנראה סמכו על החזקה שמימות עזרא לא מצאנו אלול מעובר (ראש השנה יט:).
0 תגובות
מצות המילה והעריות
12/04/2018 07:38
יוסף רוטשטיין
טעמם של המצות כתוב בפרשת עקב "ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת אשר אנכי נותן לפניכם היום" (דברים ד,ח) משמע שטעמם של המצות מבואר וכולם נכוחים למבין. ומן ההכרח שגם למצות המילה והעריות יש טעם פשוט. והוא, יצא לי לשמוע מאחד מעולי רוסיה שנימול כשהיה גדול שחלק גדול מהתאוה נעלם לו על ידי המילה וממילא מובן ביותר טעמה של מצוה זו. וכמו כן מצות העריות דהיינו להתחתן עם קרובי משפחה והנדה יש כבר בגמרא (יבמות לא:סב:) שהמנהג הרגיל והמשובח היה להתחתן עם הקרובים שאינם אסורים מן התורה, ומסתבר שאלו האסורים היה יותר טוב ולכן אסרתם תורה כדי שלא להרבות את התאוה יותר מדאי.
0 תגובות
« הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 15 הבא »