עמוד ראשי  |  התחבר או אם אינך עדיין רשום, הרשם בחינם.
  בלוגר  
אודות

קבלת עדכונים
רוצים לקבל הודעה במייל בכל פעם שהבלוג שלי מתעדכן ?

עדכוני RSS
חיפוש
ארכיון
ארכיון אפריל 2016
פרה אדומה
01/04/2016 10:21
יוסף רוטשטיין
כיום נשמע המושג של פרה אדומה כדבר רחוק ולא מצוי כלל. והרי לא ייתכן שהתורה תצוה על מצוה שאינה קיימת, ואין שום סיבה לחשוב שפעם זה היה יותר מצוי מהיום שהרי עולם כמנהגו נוהג, ואפילו על שיעורי תורה של כזית וכדומה שחשבו שפעם היו יותר גדולים, כבר הבאנו מתשובות הגאונים  המשך...
0 תגובות
הזית והביצה
01/04/2016 10:41
יוסף רוטשטיין
משום מה חושבים כיום שהמדות השתנו ומחשיבים את הזית של שיעורי תורה לגודל של כ-50 סמ"ק בו בזמן שהזית כפי שהיה לפני קום המדינה היתה כ-6 גרם ואלו היו הגדולים ולענין השיעורים צריך בינוני המתאים לזן המליסי שהוא פחות מ-2 סמ"ק. וישנם 3 סימנים מובהקים לזיהוי זה.1. מאחר להבשיל. 2.עשוי  המשך...
0 תגובות
הטלטול בשבת
02/04/2016 20:40
יוסף רוטשטיין
כיום כמעט ובטלה מלאכת הוצאה בשבת, אע"פ שרוב מסכתות שבת ועירובין מדברים דוקא ממלאכה זו, וחכמים בטלו תקיעת שופר ונטילת לולב בשבת משום גזירה למלאכה זו, וכמה גזירות עשו שמא יעביר ד' אמות ברשות הרבים, ואם נצרך שיהא בכל עיר ורחוב שיהו מהלכים ששים ריבוא בכל יום מה צריך לגזור  המשך...
0 תגובות
קרבן פסח
08/04/2016 10:46
יוסף רוטשטיין
אחת המצות שיש באי קיומם חיוב כרת היא מצות הקרבת קרבן פסח. ומשום מה אנו לא מקיימים אותו ונמצינו כולנו מחוייבי כרת, ואפילו אלו שנמצאים מן המודיעים ולחוץ מידי מצוה שיש בה כרת לא יצאו. נסינו לשאול את הווקף של הר הבית כמה כסף הם רוצים בשביל האפשרות להקריב קרבן  המשך...
0 תגובות
הנגעים בתורה
11/04/2016 12:32
יוסף רוטשטיין
בתורה נזכר שיש נגעים המופיעים על בגדים ובתים, והדבר נשמע כלא טבעי, לכן חושבים שרק פעם היו כאלו נגעים וכיום זה כבר לא נמצא. אבל מי שמצוי אצל המצורעים מספר שאכן הצרעת משפיעה על בגדי וקירות המצורעים. והנה חז"ל זיהו את מיני הצרעת כצבעי לובן בלבד ואינו כפשוטו של מקרא  המשך...
0 תגובות
שבת הגדול
11/04/2016 14:17
יוסף רוטשטיין
ישנם כמה טעמים למה נקרא שבת שלפני פסח שבת הגדול, אבל לפי ההשואה לשאר השבתות שיש להם תוספת שם כמו שבת נחמו ושבת שובה שנקראות ע"ש ההפטרה מסתבר שגם בשבת הגדול כך ותמורת המלה הראשונה של ההפטרה שהיא וערבה לקחו את האחרונה שמסתיימת בהגדול והנורא, ובגלל שהנורא אינו מתאים כל  המשך...
0 תגובות
הדיו לכתיבת ספרי תורה תפלין ומזוזות
11/04/2016 20:44
יוסף רוטשטיין
לפי הגמרא (ירושלמי מגילה א,ט) שהלכה למשה מסיני שיכתבו בדיו ובשבת (קג:) שאם כתב שלא בדיו פסול וכמבואר בשבת (קטו:) שאם כתב בקנקנתום פסול. ולמרבה הפלא כל ספרי תורה ותפלין ומזוזות שלנו כתובים בקנקנתום!! ומנסים לתרץ שהיות בקנקנתום שלנו יש גם עפצים לא לזה התכוונו לאסור אלא הכותב בקנקנתום נקי.  המשך...
0 תגובות
אורך המיל
15/04/2016 18:22
יוסף רוטשטיין
כיום מקובל שהמיל שוה לאלפים אמה, וזאת על פי הגמרא ביומא (סו:) לענין 10 סוכות מירושלים עד הצוק שממנו השליכו את השעיר לעזאזל ושהיה בין כל אחת ואחת מרחק מיל כדי תחום שבת, אבל יש שם כמה שיטות וכדי להתאים לכל מקום הנזכר בחז"ל מרחק בין שני מקומות במילים הוא  המשך...
0 תגובות
המרור והחרוסת
22/04/2016 08:09
יוסף רוטשטיין
כיום נוהגים לאכול בשביל מרור את החסה ויש שאוכלים את החריין מפני שהחסה שלנו לא מרה, אבל החריין אינו מין ירק אלא פרי אדמה וההבדל ביניהם מבואר בברכות (ו,א), ומה שהחסה לא מרה מפני שאנו לוקחים את התרבותי אבל סתם חסה כפי שהביא לעף (א,428) היתה החסה הרתמית הגדלה בר  המשך...
0 תגובות
השעיר לעזאזל
28/04/2016 07:49
יוסף רוטשטיין
כידוע צריך לשלח את השעיר ביום הכיפורים במדבר לעזאזל דהיינו מקום מרוחק, וכתוב במשנה שהמרחק לשם הוא י"ב מיל וכיון שכבר כתבנו שאורך המיל הוא המיל הרומאי בן 1482 מטר ואם נלך בדרך הישרה והקצרה אל המדבר היא הדרך הנקרא דרך המלח העובר בנבי מוסא יוצא המקום בנ.צ. 182612-126757 ברשת  המשך...
0 תגובות